Триместна Пейка
Цена: 660 лв.

Двуместна Пейка
Цена: 580 лв.

Пейка „Minj“
Цена: 300 лв.

Пейка „Umi“
Цена: 200 лв.

Два стола свързани с масичка „Jack & Jill“
Цена: 450 лв.

Jack & Jill Canvas“
Цена: 400 лв.